สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
1 year £13,500 £13,500 729,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 54 บาท

Northumbria University, New Castle

ประเทศ :

อังกฤษ

Newcastle City Campus,2 Ellison Pl,Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE1 8ST,สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม