สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,800 22% $2,964 59,280
12 weeks $5,700 22% $4,446 88,920
24 weeks $11,040 22% $8,611.20 172,224
36 weeks $16,560 22% $12,916.80 258,336
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 20 โปรโมชั้นส่วนลด22% book 24w free1w and ราคานี้สมัครภายใน December 2020

Kaplan international centers, Auckland

ประเทศ :

นิวซีแลนด์

Kaplan International English Auckland 10 Titoki Street, PO Box 9107, Parnell, Auckland

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม