สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
3 terms £16,395 £16,395 885,330
4 terms £21,595 £21,595 1,166,130
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท ราคาปี 2016

University of East Anglia

ประเทศ :

อังกฤษ

INTO University of East Anglia University Dr, Norwich, Norfolk NR4 7TJ สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม