สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
12 weeks $5,040 25% $3,780 132,300
24 weeks $10,080 25% $7,560 264,600
36 weeks $15,120 25% $11,340 396,900
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายใน 30 เมษายน 2016 เท่านั้น

ELS, San Francisco- Northbay

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

ELS Language Centers at Dominican University of California 190 Palm Avenue Pennafort Hall San Rafael, CA 94901-8008 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม