สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,000 - $2,000 62,000
12 weeks $3,000 - $3,000 93,000
24 weeks $6,000 - $6,000 186,000
36 weeks $9,000 - $9,000 279,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 31 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน สมัครภายใน 30 June 2021

EC English Language Centres, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม