สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
16 weeks $7,360 30% $5,152 180,320
24 weeks $11,040 30% $7,728 270,480
32 weeks $14,720 30% $10,304 360,640
48 weeks $22,080 30% $15,456 540,960
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

ELS, Boston (Newton)

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

ELS Language Centers at Mount Ida College 777 Dedham Street Newton, MA 02459 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม