สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
12 weeks $5,370 30% $3,759 131,565
24 weeks $10,740 30% $7,518 263,130
36 weeks $16,110 30% $11,277 394,695
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 30% เมื่อลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 31 July 2016 เท่านั้น ** และเริ่มเรียนภายใน 31 Dec 2016 เท่่านั้น**

ELS, San Francisco- Northbay

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

ELS Language Centers at Dominican University of California 190 Palm Avenue Pennafort Hall San Rafael, CA 94901-8008 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม