สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,960 - $2,160 45,360
12 weeks $4,440 - $3,240 68,040
24 weeks $8,880 - $6,480 136,080
36 weeks $13,320 - $9,720 204,120
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท ราคาโปรโมชั่นถึง 30 April 2021ลง10วีคแถม2วีค 20แถม4วึค30free6 and 40free8

Impact English College, Brisbane

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 1/110 Eagle Street Brisbane QLD 4000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม