สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,080 - $2,080 45,760
12 weeks $3,120 - $3,120 68,640
24 weeks $6,240 - $6,240 137,280
36 weeks $9,360 - $9,360 205,920
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท ภายใน ปี 2020 เท่านั้น

Impact English College, Brisbane

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 1/110 Eagle Street Brisbane QLD 4000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม