สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,800 - $1,920 42,240
12 weeks $4,200 - $2,880 63,360
24 weeks $8,400 - $5,520 121,440
36 weeks $12,600 - $8,280 182,160
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 22 บาท เมื่อสมัครเรียนภายใน มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้น

Inus Australia, Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม