สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 weeks $1,320 $1,320 42,240
8 weeks $2,310 $2,310 73,920
10 weeks $2,835 $2,835 90,720
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Language Plus, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

294 Washington Street, Suite 338 Boston, Massachusetts 02108 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม