สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,920 - $2,920 96,360
12 weeks $4,200 - $4,200 138,600
24 weeks $7,920 - $7,920 261,360
36 weeks $11,880 - $11,880 392,040
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

SC Geos Languages Plus, LA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

21235 Hawthorne Blvd. Suite 206/208 Torrance, CA, 90503 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม