สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
12 weeks $2,940 $2,940 102,900
24 weeks $5,644.80 $5,644.80 197,568
36 weeks $8,164.80 $8,164.80 285,768
48 weeks $10,886.40 $10,886.40 381,024
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท Promotion!!! ส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% รับฟรี Airport Pick-up สำหรับลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่าใบสมัคร หมดเขตวันที่ 1 ตุลาคม 2016

UIC English, San Diego

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

415 Broadway San Diego CA 92101

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม