สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,360 - $2,480 49,600
12 weeks $4,980 - $3,600 72,000
24 weeks $9,840 - $6,960 139,200
36 weeks $14,400 - $10,400 208,800
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน NZ 1 = 20 บาท Promotion!!! สมัครภายใน 31 December 2020 เท่านั้น

New Zealand Language Centres, Auckland

ประเทศ :

นิวซีแลนด์

Level 2, 104 Customs St W, Auckland, 1010 นิวซีแลนด์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม