สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,048 15% $2,590.80 90,678
12 weeks $4,392 15% $3,733.2 130,662
24 weeks $6,432 20% $5,145.60 180,096
36 weeks $9,504 20% $7,603.2 266,112
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD = 35 บาท ** นักเรียนสามารถเลือกส่วนลดได้เป็น 10-20% ของค่าเล่าเรียน หรือ เลือกเป็นรับฟรีเพิ่ม 2-4 สัปดาห์*** สมัครเรียนภายใน 28 เมษายน 2017 เท่านั้น

St Giles International, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

785 Market St San Francisco CA 94103

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม