สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,840 20% $3,072 101,376
12 weeks $5,440 20% $4,512 148,896
24 weeks $10,440 20% $8,352 275,616
36 weeks $15,660 20% $12,528 413,424
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ของราคาค่าเรียนปกติ หมดเขต 30 June 2022

Kaplan International English,Westwood, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English Los Angeles Westwood 1133 Westwood Blvd. Suite 201, Los Angeles, CA 90024.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม