สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,800 - $2,200 46,200
12 weeks $4,200 - $3,300 69,300
24 weeks $8,400 - $6,000 126,000
36 weeks $12,600 - $9,000 189,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่นเมื่อสมัครและเริ่มเรียนภายใน 31 December 2020 Discount+waived if studying over 24 weeks by 31 June 2020

Discover English, Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

376-378 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม