สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,000 5 + 1 wk $1,750 36,750
12 weeks $3,000 10+2 wks $2,500 52,500
24 weeks $6,000 20+4 wks $5,000 105,000
36 weeks $9,000 30+6 wks $7,500 157,500
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่นฟรีค่าใบสมัคร ภายใน December 2020 และเริ่มเรียนภายใน 30 June 2021 โปรโมชั่นสมัครเรียน 5 weeks free1 week

Discover English, Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

376-378 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม