สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,520 25% $2,640 60,720
12 weeks $5,040 25% $3,780 86,940
24 weeks $9,600 25% $7,200 165,600
36 weeks $14,400 25% $10,800 248,400
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นดีงาม!! ลดถึง 25% + เมื่อสมัครเรียน 20 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์ / สมัครเรียน 30 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ สมัครภายในปี 30 September 2020

Kaplan International English, Vancouver

ประเทศ :

แคนาดา

Suite 300, 755 Burrard Street, Vancouver, British Columbia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม