สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,440 30% $2,408 62,608
12 weeks $4,920 30% $4,440 89,440
24 weeks $8,520 30% $5,976 155,376
36 weeks $12,780 30% $8,964 233,064
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นดีงาม!! ลดถึง 30% สมัครภายใน 30 June 2022

Kaplan International English, Vancouver

ประเทศ :

แคนาดา

Suite 300, 755 Burrard Street, Vancouver, British Columbia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม