สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
16 weeks $7,520 25% $5,640 174,840
24 weeks $10,704 25% $8,028 248,868
32 weeks $13,472 25% $10,104 313,224
36 weeks $20,208 25% $15,156 469,836
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 31 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 June 2021

ELS COLUMBIA WEST CERTIFICATE, LOS ANGELES

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

3435 Wilshire Blvd., Suite 1700 Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม