สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,200 25% $2,400 76,800
12 weeks $4,500 - $3,375 108,000
24 weeks $8,640 25% $6,480 207,360
36 weeks $12,240 25% $9,180 293,760
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25% สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2019 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

FLS International, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

131 Tremont St., Suite #400, Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม