สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,112 - $2,112 73,920
12 weeks $2,880 - $2,880 100,800
24 weeks $5,136 - $5,136 179,760
32 weeks $7,236 - $7,236 253,260
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2016 เท่านั้น

Zoni, Manhattan

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

22 W. 34th Street, New York, NY 10001

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม