สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £1,680 7 free 1 £1,470 79,380
12 weeks £2,280 10 free 2 £1,900 102,600
24 weeks £4,560 20 free 4 £3,800 205,200
36 weeks £6,840 30 free 6 £5,700 307,800
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลียน £ =54 โปรโมชั่นสมัครเรียนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559

SPRACHCAFFE Language Plus, London, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

Sprachcaffe London Edwards Language School – Sprachcaffe School 36-B The Mall Ealing, LONDON W5 3TJ United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม