สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,400 - $2,400 84,000
12 weeks $3,420 - $3,420 119,700
24 weeks $6,048 - $6,048 211,680
32 weeks $9,072 - $9,072 317,520
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลดค่าใบสมัคร และ Material fee เมื่อสมัครภายในเดือน มิถุนายน 2016และเริ่มเรียนภายในมีนาคม 2560 เท่านั้น

ILSC, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

One Embarcadero Center, Lobby 1, San Francisco, CA 94111 United States

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม