สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,400 - $2,400 55,200
12 weeks $3,600 - $3,600 82,800
24 weeks + Free 1 weeks $7,200 - $7,200 165,600
36 weeks + Free 2 weeks $10,800 - $10,800 248,400
48 weeks + Free 2 weeks $14,400 - $14,400 331,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD= 23 โปรโมชั่นถึง 31 Mar 2024 เท่านั้น

Greenwich English College, Sydney

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 2, 396 Pitt Street (enter via Goulburn Street) Sydney, NSW 2000 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม