สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
16 weeks $7,680 25% $5,760 184,320
24 weeks $10,800 25% $8,100 259,200
32 weeks $13,600 25% $10,200 326,400
48 weeks $20,400 25% $15,300 489,600
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 December 2021

ELS SANTA BARBARA, CALIFORNIA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

104 West Anapamu, Suite I Santa Barbara, California 93101

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม