สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,960 - $2,240 49,280
12 weeks $4,200 - $3,360 73,920
24 weeks $7,920 - $6,720 147,840
36 weeks $11,880 - $10,080 221,760
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =22 บาท เมื่อสมัครภายในเดือน 31 ธันวาคม 2019

ILSC Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม