สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £1,890 - £1,890 77,490
12 weeks £2,500 - £2,500 102,500
24 weeks £5,000 - £5,000 205,000
36 weeks £7,500 - £7,500 307,500
หมายเหตุ :

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลียน £1= 41 ราคานี้หมดสิ้นปี 2020

SPRACHCAFFE Language Plus, London, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

Sprachcaffe London Edwards Language School – Sprachcaffe School 36-B The Mall Ealing, LONDON W5 3TJ United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม