สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $1,480 - $1,480 51,800
12 weeks $1,920 - $1,920 67,200
24 weeks $3,600 - $3,600 126,000
36 weeks $4,860 - $4,860 170,100
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท ราคาปี 2017

New York Language Center, Upper West Side

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Upper West Side - 2637 Broadway (at W. 100th Street) New York, NY 10025

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม