สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £1,820 £1,820 74,620
12 weeks £2,400 £2,400 98,400
24 weeks £4,800 £4,800 196,800
36 weeks £7,200 £7,200 295,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 : 41 ราคานี้ถึง ธันวาคม 2020

Sprachcaffe Languages Plus, Brighton, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

20 Queens Rd,Brighton, The City of Brighton and Hove BN1 3XA,สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม