สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £1,295 £1,295 53,095
12 weeks £1,650 £1,650 67,650
24 weeks £3,300 £3,300 135,300
36 weeks £4,950 £4,950 202,950
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 : 41 ราคาโปรโมชั่น หมดธันวาคม 2020

Sprachcaffe Languages Plus, Brighton, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

20 Queens Rd,Brighton, The City of Brighton and Hove BN1 3XA,สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม