สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £1,840 20% £1,472 73,600
12 weeks £2,640 20% £2,112 105,600
24 weeks £4,440 25% £3,330 166,500
36 weeks £6,660 25% £4,995 249,750
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 50 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2016

Language Studies International, Cambride

ประเทศ :

อังกฤษ

41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม