สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,640 20% $2,112 73,920
12 weeks $3,840 20% $3,072 107,520
24 weeks $6,840 25% $5,130 179,550
36 weeks $10,260 25% $7,695 269,325
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 มิถุนายน 2017

Language Studies International, Sanfrancisco/Berkeley

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2015 Center Street Berkeley CA 94704

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม