สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,240 $1,720 56,760
12 weeks $4,860 $2,580 85,140
24 weeks $7,800 $4,920 162,360
36 weeks $11,700 $7,380 243,540
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

40 อธิการบดี Street, ชั้น 10, ห้อง 1000 New York NY 10006

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม