สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,040 $1,680 55,440
12 weeks $4,560 $2,520 83,160
24 weeks $7,560 $4,800 158,400
36 weeks $11,346 $7,200 237,600
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

105 Beach Street Boston MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม