สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,040 $2,120 67,840
12 weeks $4,560 $2,460 75,720
24 weeks $7,560 $4,680 149,760
36 weeks $11,346 $7,020 224,640
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 March 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, San diego

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

1706 5th Avenue San Diego CA 92101

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม