สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 week $1,440 - $1,440 50,400
12 weeks $2,160 - $2,160 75,600
24 weeks $4,320 2% $4,234 148,190
36 weeks $6,480 4% $6,221 217,735
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท

Poly Languages Institute, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

5757 Wilshire Blvd. , Suite ที่ 510, Los Angeles, CA 90036

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม