สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $1,800 - $1,800 63,000
12 weeks $2,700 - $2,700 94,500
24 weeks $5,400 2% $5,292 185,220
36 weeks $8,100 4% $7,776 272,160
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท

Poly Languages Institute, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

5757 Wilshire Blvd. , Suite ที่ 510, Los Angeles, CA 90036

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม