สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,884 - $2884 98,056
12 weeks $3,864 - $3,864 131,376
24 weeks $7,224 - $7,224 245,616
36 weeks $10,836 - $10,346 368,424
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน สมัครภายใน31 March 2024

Embassy English, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Embassy New York Study Centre 328 Seventh Avenue, 6th Floor New York, NY 10001 Tel: +1 212 629 7300

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม