สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,000 - $2,000 66,000
12 weeks $3,000 - $3,000 99,000
24 weeks $6,000 $6,000 198,000
36 weeks $9,000 - $9,000 297,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน สมัครภายใน 24 December 2021

Embassy English, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Embassy New York Study Centre 328 Seventh Avenue, 6th Floor New York, NY 10001 Tel: +1 212 629 7300

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม