สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,408 - $2,408 62,608
12 weeks $3,360 - $3,360 87,360
24 weeks $6,720 - $6,720 174,720
36 weeks $10,080 - $10,080 262,080
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่นลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม