สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,640 25% $2,730 68,250
12 weeks $5,280 25% $3,960 99,000
24 weeks $9,960 25% $7,470 186,750
36 weeks $14,940 25% $11,205 280,125
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท Promotion!!! ส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020 เท่านั้น

EC, Melbourne, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 3/30 Church St, Melbourne VIC 3000 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม