สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,216 - $2,216 57,616
12 weeks $3,192 - $3,192 82,992
24 weeks $6,384 - $6,384 165,984
36 weeks $9,576 - $9,576 248,976
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท Promotion!!! ส่วนลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020 เท่านั้นเรียน

EC Brisbane SChool, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 5/119 Charlotte St, Brisbane City QLD 4000 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม