สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,240 25% $2,430 60,750
12 weeks $4,680 25% $3,510 87,750
24 weeks $9,120 25% $6,840 171,000
36 weeks $13,680 25% $10,260 256,500
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท Promotion!!! ส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020 เท่านั้น

EC Brisbane SChool, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 5/119 Charlotte St, Brisbane City QLD 4000 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม