สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,680 25% $2,760 88,320
12 weeks $5,520 25% $4,140 132,480
24 weeks $10,320 25% $7,740 247,680
36 weeks $15,480 25% $11,610 371,520
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

Kaplan International English, San Diego

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English San Diego 1111 Torrey Pines Road Suite 200 La Jolla, CA 92037

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม