สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,840 20% $3,072 101,376
12 weeks $5,400 20% $4,512 148,896
24 weeks $10,440 20% $8,352 275,616
36 weeks $15,660 20% $12,528 413,424
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% หมดเขต 30 June 2022

Kaplan International English, Harvard Square,Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English Harvard Square 39 John F. Kennedy Street Cambridge, Massachusetts 02138

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม