สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $4,720 20% $3,776 124,608
12 weeks $6,600 20% $5,280 174,240
24 weeks $11,520 20% $9,216 304,128
36 weeks $17,280 20% $13,824 456,192
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% หมดเขต 30 June 2022

Kaplan International English, Empire State

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International Empire State Building 63rd Floor 350 5th Avenue New York, NY 10118 Kaplan International Midtown 131 West 56th Street New York, NY 10019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม