สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $4,440 20% $3,552 117,216
12 weeks $6,300 20% $5,040 166,320
24 weeks $11,160 20% $8,918 294,624
36 weeks $16,740 20% $13,392 441,936
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ของราคาค่าเรียนปกติ สมัครภายใน 30 June 2022

Kaplan International English, Chicago

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English Chicago 444 N. Michigan Avenue, Mezzanine Level Chicago, IL 60611

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม