สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $4,440 20% $3,552 117,216
12 weeks $6,300 20% $5,040 166,320
24 weeks $11,160 20% $8,928 294,624
36 weeks $16,740 20% $13,392 441,936
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน หมดเขต 30 June 2022

Kaplan International English,Westwood, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English Los Angeles Westwood 1133 Westwood Blvd. Suite 201, Los Angeles, CA 90024.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม