สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £2,560 25% £1,920 84,480
12 weeks £3,360 25% £2,520 110,880
24 weeks £5,880 25% £4,410 194,040
36 weeks £8,280 25% £6,210 273,240
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

Stafford House School of English, London

ประเทศ :

อังกฤษ

2 Southampton Pl, London WC1A 2DA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม