สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £2,760 20% £2,208 99,360
12 weeks £3,660 20% £2,928 131,760
24 weeks £6,480 20% £5,184 233,280
36 weeks £9,180 20% £7,344 330,480
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021

Stafford House School of English, London

ประเทศ :

อังกฤษ

2 Southampton Pl, London WC1A 2DA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม