สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $4,160 25% $3,120 99,840
12 weeks $6,240 25% $4,680 149,760
24 weeks $11,280 25% $8,460 270,720
36 weeks $16,920 25% $12,690 406,080
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

Kaplan International English, San Diego

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English San Diego 1111 Torrey Pines Road Suite 200 La Jolla, CA 92037

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม