สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $1,440 - $1,440 37,440
12 weeks $2,160 - $2,160 56,160
24 weeks $4,320 - $4,320 112,320
36 weeks $6,480 - $6,480 168,480
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2560

Sunshine Coast International College (SCIC), Sydney

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 3, 233 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม