สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £2,208 - £2,208 97,152
12 weeks £2,934 - £2,934 129,096
24 weeks £5,112 - £5,112 224,928
36 weeks £7,668 - £7,668 337,392
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024

Stafford House School of English, Cambridge

ประเทศ :

อังกฤษ

15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม